Политика за замена, враќање на производ и рекламација

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.
Во случај на замена или враќање на производ, потребно е да испратите барање по електронски пат на следнава адреса: order@peko.mk
Замена или враќање на производ може да се направи исклучиво доколку производот е неупотребуван и сочуван, спакуван во оргиналното пакување и со приложување на фискална сметка или фактура.
Доколку вредноста на вашата заменска пратка е поголема, потребно е да извршите доплата за разликата, според новата доставена фактура.
Доколку вредноста на вашата заменска пратка е помала, за разликата ќе би бидат вратени парични средства.
Замената/враќањето на производот може да ја направите во рок од 15 дена од денот на достава на нарачката, според известувањето од курирната служба.
Рекламација се врши со доставување на производот на лице место во некое од нашите продажни места, со приложување на фиксална сметка или фактура.

Рок за замена/враќање/рекламација

Замената/враќањето на производот може да ја направите во рок од 15 дена од денот на достава на нарачката, според известувањето од курирната служба.
Рокот за рекламација е назначен на самиот производ и започнува да важи од денот на доставување на нарачката, според известувањето од курирната служба.

Трошоци за достава

Трошоците за замена на производи се на товар на купувачот, освен кога купувачот купувачот добил несоодветен производ.

Производот е додаден во желботеката
Производот е додаден за споредба